PRIHLÁŠKY

PLATBA NA MIESTE NEBUDE MOŽNÁ, PROSÍME PRETO ÚČASNÍKOV PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU VOPRED!!!

 


 Informácie potrebné k bankovému prevodu:

 

Organizátor:                  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

IČO:                                397687

DIČ:                                2020845255

IČ - DPH:                       SK2020845255

 

Platby zo Slovenska a platby zo zahraničia:

Názov banky:                  Štátna pokladnica

Adresa banky:                Radlinského 32, Bratislava, SR

Číslo účtu:                      SK74 8180 0000 0070 00084162

SWIFT:                             SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:         0122000818

Prosíme nezabudnite uviesť do poznámky Vaše meno aby sme mohli identifikovať platbu!

 

Zrušenie registrácie

 · Zámena účastníkov v rámci tej istej spoločnosti (firmy) je po zaplatení registračných poplatkov možná kedykoľvek bez ďalších poplatkov.

 · V prípade, ak zrušíte svoju registráciu do  15. augusta 2018, bude Vám vrátený registračný poplatok zredukovaný o 20 €.

·V prípade zrušenia registrácie po 15-tom auguste 2018 sa registračný poplatok nevracia.

 


Information needed for direct bank transfer:

 

Organizer:                    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

REG No. (IČO):           397687

TAX No. (DIČ):             2020845255

VAT No. (IČ DPH):      SK2020845255

 

Payments from abroad:

Bank name:                    Štátna pokladnica

Bank address:               Radlinského 32, Bratislava, SR

Account Number:          SK748180 0000 007000084162

SWIFT:                             SPSRSKBAXXX

Variable symbol:           0122000818

 Please do not forget to add your name to enable identification of payment

 

Cancellation Fees and Refunds

 · Registration forms received without appropriate remittance will not constitute advance registration and will not be processed.

 · Substitution of participants within the same company, after a registration fee has been paid, is acceptable at any time and no extra fee is payable.

 · In case of cancellation up to 15-th August 2018, the paid registration fee will be refunded with a deduction of 20EUR for administrative charges.

· No refund of the registration fee will be applicable for cancellations received after 15-th August 2018.

 · Refunds will be settled after the Workshop – to your account (information needed to refund: name of your bank, address of your bank, account name, account number, IBAN, SWIFT/BIC, eventually your details of refund).