ORGANIZAČNÉ POKYNY

Organizačné pokyny pre účastníkov konferencie a vystavovateľov.

 

Príspevky do zborníka

Prihlásenie príspevku a zaslanie textu anotácie je možné uskutočniť VÝHRADNE ON-LINE prostredníctvom webovej stránky http://betonarskedni.sk/anotacia
Publikácia príspevku v zborníku je podmienená zaplatením plnej sumy vložného (190€) aspoň jedného spoluautora do 15.10.2018.

 

Formálna úprava finálneho príspevku

Príspevok by mal byť vo finálnej forme spracovaný podľa tejto predlohy.

 

Prihlášky

Účasť na konferencii je podmienená vyplnením prihlášky (on-line prostredníctvom www.betonarskedni.sk/prihlasky) a zaplatením účastníckeho poplatku do nižšie uvedených termínov.

 

Platba (vrátane DPH) do 15.10.2018 do 6.11.2018
Účastník – plná suma*1 190 € 220 €
Doktorand*2 95 € 110 €
Študent SvF STU v BA*3 0 € 0 €

 

V prípade neúčasti sa vložné nevracia, zborník bude zaslaný poštou.
Účasť na konferencii platia všetci účastníci, s výnimkou členov čestného predsedníctva a čestných hostí.
*1 Vložné zahŕňa účasť na konferencii, zborník prednášok (19€), obedy (48,20€), občerstvenie (20,60€), účasť na spoločenskom večeri (30,60€) a na exkurzii.
*2 Vložné pre doktorandov zahŕňa účasť na konferencii, zborník prednášok (19€), obedy (48,20€) a občerstvenie (20,60€).
*3 Študenti SvF STU v Bratislave v dennej forme Bc. alebo Ing. štúdia majú vstup bezplatný – ten však zahŕňa iba účasť na konferencii.

 

Dôležité dátumy

30.06.2018  Uzávierka príjmu anotácie odborných príspevkov
15.10.2018  Zaslanie príspevku a uzávierka reklamy v zborníku
15.10.2018  Termín úhrady za znížené vložné

 

 

 Miesto konania

Austria Trend Hotel Bratislava****, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
http://www.austria-trend.at/sk/hotels/bratislava

 

 Ubytovanie

Organizátor ubytovanie neobjednáva, každý účastník si ubytovanie rezervuje sám, v hoteli konania konferencie priamo cez on-line formulár https://reservations.travelclick.com/75034?groupID=2258114
alebo v okolitých hoteloch www.hoteltatra.sk, www.hotelsaffron.sk, www.booking.com/hotel/sk/garni-sd-akademik.sk.html

 

 

Firemná prezentácia

Počas konania BD 2018 bude v mieste konania odborná prezentácia firiem a podnikateľských subjektov v odbore stavebníctva a stavebných materiálov. Ponúkame aj možnosť uverejnenia reklamy v zborníku príspevkov. Prihláška pre vystavovateľov a inzerentov: www.betonarskedni.sk/prihlasky

 

 

 Organizačný výbor BD 2018

Juraj Bilčík – garant konferencie,

Helena Benedikovičová, Katarína Gajdošová, Róbert Sonnenschein

 

 

Tešíme sa na Vás!