ORGANIZAČNÉ POKYNY

Anotácie príspevkov posielajte pomocou formulára:
https://forms.gle/6S1tHH9N23gWy7kM6   do 30.6.2022

Forma finálnych príspevkov:
https://betonarskedni.sk/files/Forma_prispevku_BD_2022.doc   do 30.9.2022

Finálne príspevky prosíme posielať na robert.sonnenschein@stuba.sk

Všetky príspevky budú uverejnené v zborníku konferencie. Publikácia príspevku v zborníku je podmienená zaplatením plnej sumy vložného aspoň jedného spoluautora (195 € s DPH).

V prípade záujmu o komerčný príspevok v zborníku konferencie je možné si ho objednať pomocou vyššie uvedeného formulára pre anotácie.

Prihlasovanie na konferenciu bude sprístupnené čoskoro na tejto webstránke

 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY:

30.6.  uzávierka príjmu anotácie odborných príspevkov
30.9.2022  konečný termín pre zaslanie príspevku


ODBORNÉ SEKCIE KONFERENCIE:

  • Betónové, murované a spriahnuté konštrukcie
  • Betónové mosty a tunely
  • Nové materiály a technológie
  • Navrhovanie a modelovanie betónových konštrukcií a mostov
  • Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových konštrukcií a mostov
  • Diagnostika, skúšanie a monitoring
  • Nová generácia európskych noriem

 

Počas konania Betonárskych dní 2022 sa bude konať sprievodná výstava. Záujemcovia o prezentáciu svojich spoločností, pre získanie podrobností, prosím kontaktujte: julius.soltesz@stuba.sk(Vzhľadom na priestorové možnosti je počet vystavovateľov obmedzený.)

 

 

KONTAKT
Katedra betónových konštrukcií a mostov
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
helena.benedikovicova@stuba.sk
 
Organizačné otázky, príspevky do zborníka
robert.sonnenschein@stuba.sk
 
Sprievodná výstava
julius.soltesz@stuba.sk