Objednávka reklamy


Meno, priezvisko, tituly účastníka:

 ! 
Organizácia:  ! 
Organizačná jednotka:
Adresa – ulica a číslo:  ! 
Obec a PSČ:  ! 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefon:
Fax:
E-Mail:  ! 
Webová stránka:


Zborník a inzercia
Komerčný príspevok v zborníku
Komerčný príspevok v zborníku (max. 4 strany B5 textu vrátane obrázkov)  
Inzeráty v zborníku (farebná obálka)
Farebný inzerát formátu B5 na konci zborníka
Farebný inzerát formátu B5 na druhej strane obálky
Farebný inzerát formátu B5 na predposlednej strane obálky
Farebný inzerát formátu B5 na zadnej strane obálky  
Firemné materiály
Pevne spojené strany prospektu, brožúra alebo firemná publikácia vložená do tašiek účastníkov (cca 200 ks)
1 materiál do 100 g  
každý ďalší materiál do 100 g  
1 materiál nad 100 g (do 250 g)  
Výstavný panel
Možnosť inštalácie firemných materiálov na výstavnom paneli rozmerov 1x1 m  
Výstavný stolík a vlastný výstavný panel za účasti jedného reprezentanta spoločnosti (cena zahŕňa: výstavný stolík 384 €, obedy 48,2 €, občerstvenie 20,6 €, účasť na spoločenskom večeri 30,6 €)  
* každý ďalší reprezentant spoločnosti vyplní prihlášku účastníka a zaplatí plnú cenu vložného
Umiestnenie loga a názvu firmy v kongresovej miestnosti počas konferencie
Umiestnenie už hotového loga v kongresovej miestnosti  
Ďalšie služby
-  
-  
-  

Celkom (Uvedené ceny sú vrátene DPH 20%)  

Možnosť vystavenia/zaslania faktúry na inú adresu

Vystavenie faktúry na inú ako vyššie uvedenú adresu
Organizácia/osoba
Obec, PSČ
Ulica a číslo

Zaslanie faktúry na inú ako vyššie uvedenú adresu
Organizácia/osoba
Obec, PSČ
Ulica a číslo

 !  - povinné vyplniť