AUSTRIA TREND HOTEL****,  Bratislava, 20 - 21.10.2016
 Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 a Slovenský národný komitét fib
Vás pozývajú na

  

 11. ročník konferencie

BETONÁRSKE DNI 2016

 

20.-21.10.2016

v Austria trend hotel, Bratislava                     SKSI