ONLINE, 22.10.2020
 Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 a Slovenský národný komitét fib Vás pozývajú na

     13. ročník konferencie

BETONÁRSKE DNI 2020

a 6. post kongresové kolokvium SNK fib

BETÓN NA 5. fib KONGRESE A VÝSTAVE V MELBOURNE 2018

 22.10.2020  - online

ZBORNÍK Z KONFERENCIE v PDF


 Prihlásenie
konferencia bude prebiehať prostredníctvom aplikácie GoToMeeting
link Vám bude zaslaný po prihlásení sa na konferenciu

Diskusia účastníkov k príspevkom sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie SLIDO.


 

          SKSI